Internat

W Ośrodku funkcjonują cztery  grupy wychowawcze: jedna dla dziewcząt i trzy dla chłopców. W każdej grupie pracują wykwalifikowani wychowawcy, którzy sprawują opiekę nad wychowankami, wspomagają ich wszechstronny rozwój, organizują zajęcia edukacyjne i wychowawcze. Oddziaływanie wychowawcze następuje poprzez indywidualny kontakt z wychowankiem, aktywność ruchową, aktywność artystyczną, tworzenie rodzinnego klimatu w grupach.

 

Zapewniamy wychowankom :

- całodobową opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu, od poniedzialku do piątku w okresie trwania zajęć szkolnych

- bardzo dobre warunki sanitarno - higieniczne

- dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

- przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym

- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze , terapii zajęciowej, zajęcia sportowo- rekreacyjne

- imprezy okolicznościowe, uroczystości związane z tradycjami chrześcijańskimi i kulturowymi