Kadra

Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor Sylwia mgr Barbara Bocheńska przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Anny Babiak. W Ośrodku zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele - pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog szkolny, logopeda.

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020:

klasa I-III - mgr Violetta Graczyk

klasa IV-V szkoła podstawowa - mgr Robert Zięterski

klasa VII- s. mgr Michalina -Karolina Dalasińska. 

klasa IV-VII a - mgr Sabina Boos

klasa IV-VIII b- mgr Anna Pawlak

klasa VIII - mgr Izabela Kapłon

 

klasa I- IIIa Przysposabiająca do Pracy - mgr Karolina Rarus-Furtek

klasa I- IIb Przysposabiająca do Pracy - mgr Beata Legierska

 

Katechetka-  s. mgr Michalina -Karolina Dalasińska

Logopeda -  mgr Marta Herod

                        mgr Justyna Kopeć

Terapeuta SI - s. mgr Zofia - Katarzyna Świtajska

Psycholog - mgr Marta Godec-Kiełbasa

Pedagog - mgr Beata Legierska

 

Wychowawcy internatu:

Gr. I chłopcy

mgr s. Wioletta Zawada

mgr Joanna Bzymek

Gr. II najstarsi chłopcy

s. Andrea - mgr Agnieszka Świętochowska

mgr Artur Oczkoś

 

Gr. III dziewczynki

mgr Ewa Miszta-s. Amatis

mgr Urszula Rapior

mgr Magdalena Polańska

 

Gr. IV najmłodsi chłopcy

mgr Ewa Beżyk

mgr Joanna Kuzian

 

 

Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, neuropsychiatra).

Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi instytucjami w naszym mieście.